Privacy verklaring

Vivièna Nederland b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jouw privacy is belangrijk voor ons, daarom lichten we onze werkwijze graag toe.

Dit zijn onze contactgegevens:

Website:                                  https://www.viviena.nl/

Correspondentie adres:                 Havenstraat 57, 2102 LB Heemstede

Emailadres:                               info@viviena.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vivièna Nederland b.v. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, zodra je deze aan ons verstrekt, met als doel je goed van dienst te kunnen zijn:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Profielfoto, waarop bijzondere en/of gevoelige persoonskenmerken zichtbaar kunnen zijn (optioneel)

Gegevens die je misschien niet bewust verstrekt, maar die wel nuttig zijn om je gebruikservaring op onze website te verbeteren, zijn:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website, voor zover je cookies hebt ingeschakeld

Vivièna Nederland b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je de mogelijkheid te bieden een persoonlijk account of profiel aan te maken
– Je goederen en diensten te kunnen leveren en factureren
– Jouw reacties, vragen, complimenten en klachten te verwerken en beantwoorden
– Het verzenden van nieuwsbrieven, mits je daarvoor toestemming hebt gegeven
– Het uitvoeren van (markt-) onderzoeken, mits je daarvoor toestemming hebt gegeven
– Het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder het gebruiksgemak van de website

We zijn bovendien wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

– Administratiegegevens voor de Belastingdienst
– Een gerechtelijk bevel of vonnis
– Bij (een vermoeden van) fraude of winkeldiefstal

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Vivièna Nederland b.v. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er is altijd een medewerker van Vivièna Nederland b.v. verantwoordelijk voor besluiten met een (aanzienlijk) gevolg voor personen.

Bewaren van persoonsgegevens

Vivièna Nederland b.v. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We houden ons bovendien aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vivièna Nederland b.v. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vivièna Nederland b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vivièna Nederland b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je hebt zelf de regie over de cookies die we opslaan bij het bezoeken van onze website en wanneer je bent ingelogd op je persoonlijke Profielpagina. Je kunt je afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen wanneer je bent ingelogd op je persoonlijke Profielpagina. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld in een computerbestand naar jou of naar een door jou gemachtigde organisatie te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of je recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een email met de titel Privacy Verzoek en daarin een nader gespecificeerd verzoek naar info@viviena.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen als bijlage. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van je privacy. Je kunt dit natuurlijk ook per post doen. Vivièna Nederland b.v. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Vivièna Nederland b.v. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Vivièna Nederland b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een email met de titel Privacy Inbreuk naar info@viviena.nl. Vivièna Nederland b.v., zal afhankelijk van de situatie, zo snel mogelijk op jouw melding reageren.